Thay đổi, hoãn và hủy đơn hàng

 


ĐƠN HÀNG NỘI ĐỊA


Thay đổi sản phẩm

Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa dự kiến 24 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa được thiết kế): Được chấp nhận và không tính phí.

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về nơi đặt hoa hoặc về tổng đài Ciaoflora Việt Nam và qua khẳng định bằng email.

Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa dự kiến 12 giờ (hoặc khi sản phẩm đã được thiết kế): Được chấp nhận và có tính chi phí. 

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về tổng đài  Ciaoflora Việt Nam và qua khẳng định bằng email.

Không chấp nhận thay đổi sản phẩm khi Điện Hoa ngay trước thời điểm phát.

Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị nhỏ hơn giá trị sản phẩm đã đặt,  Ciaoflora Việt Nam không hoàn trả lại tiền chênh lệnh. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm đã đặt, người gửi phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi (áp dụng cho việc thay đổi sau khi sản phẩm được thiết kế) tại nơi đặt hoa hoặc  Ciaoflora Việt Nam . Việc thực hiện chuyển phát điện hoa sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

Thay đổi địa chỉ

Thay đổi địa chỉ trước thời điểm phát hoa dự kiến 12 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa chuyển đi): 

Được chấp nhận và không tính phí. 

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về nơi đặt hoa hoặc về tổng đài  Ciaoflora Việt Nam  và qua khẳng định bằng email.

 Ciaoflora Việt Nam  sẽ không hoàn lại tiền chênh lệch nếu hành trình giao hoa mới ngắn hơn hành trình trong đơn đặt hàng; trường hợp hành trình mới dài hơn hành trình trong đơn đặt hàng thì khách hàng phải trả tiền chênh lệch. Trong trường hợp này, người gửi phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi được quy định tại biểu giá cụ thể trong từng thời điểm tại bưu cục nơi đặt hoa hoặc Bên A. Việc thực hiện chuyển phát điện hoa sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

Lưu ý: Toàn bộ việc phát hoa sẽ được người phát liên lạc trực tiếp với người đặt hoa/người nhận hoa để thỏa thuận phương cách tốt nhất để giải quyết.

Quy định về hoãn, hủy bỏ đơn hàng:

Quý khách hàng có thể hoãn thực hiện đơn hàng trong thời gian 24 tiếng đồng hổ trước khi chuyển phát đối với điện hoa nội địa, và 36 tiếng đồng hồ trước thời điểm chuyển phát và (hoặc) trước 15 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (tùy điều kiện nào đến trước – thời gian tính theo múi giờ nơi đến). Việc thay đổi này được thực hiện bằng điện thoại về tổng đài  Ciaoflora Việt Nam và bắt buộc khẳng định qua email.

Người gửi có thể hủy bỏ đơn hàng Điện Hoa đã đặt bằng cách gọi điện thoại về nơi đã đặt hàng hoặc tổng đài  Ciaoflora Việt Nam  và bắt buộc khẳng định qua email. Quý khách hàng có thể hủy đơn hàng trong thời gian 24 tiếng đồng hổ trước khi chuyển phát đối với điện hoa nội địa, và 36 tiếng đồng hồ trước thời điểm chuyển phát và (hoặc) trước 15 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (tùy điều kiện nào đến trước – thời gian tính theo múi giờ nơi đến). Trường hợp không có email thì phải trực tiếp đến đại lý đã đặt hoa hoặc văn phòng  Ciaoflora Việt Nam  để hủy bỏ.

Phí hủy đơn hàng Điện Hoa nội địa (nếu được chấp nhận) là 100.000 VNĐ hoặc $US 4.5/đơn hàng

Trong trường hợp đơn hàng đang được tiến hành (đã nhập hoa, phụ liệu, thiệp, banner...), phí hủy ngang là 50% giá trị đơn hàng.
Hoặc mức phí hủy ngang có thể được bỏ, nếu quý khách chọn lựa quy đổi bằng cách chuyển 100% trị giá đơn hàng yêu cầu hủy thành Voucher cho lần đặt hàng sau.


ĐƠN HÀNG QUỐC TẾ


Chấp nhận sự thay đổi điện hoa quốc tế trước thời điểm giao hoa 48 giờ.

Phí hủy điện hoa quốc tế (nếu chấp nhận) là 10 USD/lần.

Tuy nhiên, việc thay đổi hạn chế trong một số khu vực, một số điều kiện nhất định. Vui lòng liên hệ trực tiếp về văn phòng của chúng tôi để được thông tin chi tiết hơn.

 

HOÀN TIỀN


Ciaoflora sẽ hoàn tiền cho đơn hàng theo phương thức quý khách đã sử dụng để thanh toán. Thông thường sẽ mất từ 5-7 ngày theo quy trình xử lý của hệ thống ngân hàng.


Khi cần hỗ trợ trong quá trình đặt hoa, xin quý khách vui lòng chọn giúp cách phù hợp trong danh mục sau: 
- Chat với nhóm Hỗ trợ trực tuyến qua cửa sỗ chat ở góc trái bên dưới website.
- Gọi về Tổng đài điều hành (028) 38 112 666 (16 lines, hoạt động từ 8-18 giờ hàng ngày)
- Các số hotlines (24/7): Đặt hoa đến Sài Gòn: 0903.0905.18; Đặt hoa đến Hà nội, và các tỉnh: 0903.0905.98; Đặt hoa ra nước ngoài: 0903.0905.68 
- Khách hàng từ hải ngoại gọi theo các số: Hoa Kỳ/Canada (510) 417 4568; Úc (02) 8006 0568 
- Gửi yêu cầu về hotro@dienhoatructuyen.vn 
Bên cạnh đó, quý khách có thể nhấp vào đây hoặc link này để truy cập vào Trang Thông tin hỗ trợ khách hàng với đầy đủ các thông tin chi tiết: http://tinyurl.com/HuongDanDatHoa

  Giỏ hàng của tôi  

Mã/Tên SP Giá Số lượng

Tổng thành tiền $0.00